Guldstandarden for specifik påvisning af antistoffer mod dobbeltstrenget DNA ved Systemisk Lupus Erythematosus

Med Farr-assay kan SSI måle antistoffer i serum rettet mod nativt, dobbeltstrenget (ds) DNA, som er en meget specifik markør for Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).

Meget få patienter med andre diagnoser herunder diagnoser inden for gruppen af systemiske autoimmunsygdomme, er positive for anti-dsDNA. Derfor indgår undersøgelsen i de diagnostiske kriterier for SLE. Almindeligt anvendte kvantitative immunassays (ELISA og automatiserede fluorescens immunassays) for anti-dsDNA har lavere specificitet end Farr-assayet.

Farr-assayet (opkaldt efter Richard Studley Farr) har den højeste specificitet for anti-dsDNA antistoffer ved SLE og er også i flere studier vist at være det bedste assay til at monitorere for eksacerbationer i sygdommen. Konkret betyder det, at Farr assayet har specificiteter på over 95% og sensitivitet i området 65-75% hos patienter med kliniske tegn på SLE.

Et positivt testresultat udelukker således med stor sikkerhed andre autoimmune sygdomme og analysen er velegnet til monitorering af anti-dsDNA positive SLE patienter.

SSI tilbyder den optimerede analyse som ”DNA (dobbeltstrenget) antistof”.

Referencer:

  • Derksen et al. A comparison between the Farr radioimmunoassay and a new automated fluorescence immunoassay for the detection of antibodies against double stranded DNA in serum; Ann Rheum Dis 2002;61:1099-1102.
  • Hahn BH. N Engl Antibodies to DNA; J Med 1998; 338:1359-1368.