Stor overdødelighed blandt ældre europæere sidste vinter

Sidste vinter var der mere end 200.000 flere dødsfald blandt ældre europæere end forventet, viser en ny analyse. Danmark var dog et af de lande, der kom lettere gennem vinteren. Det skyldes bl.a., at influenzasæsonen herhjemme var mild i forhold til i mange lande i det øvrige Europa.

Dødeligheden er højere om vinteren end om sommeren. Sidste år var det særligt slemt set på europæisk plan. Overdødeligheden var den højeste i fem år. Omregnet i faktiske tal var der omkring 217.000 ekstra dødsfald blandt de 94 millioner europæiske borgere over 65 år. Det viser en analyse fra EuroMOMO-samarbejdet, som har deltagelse af 15 europæiske lande.

EuroMOMO timeseries

De lande, der oplevede højere dødelighed end forventet, var Portugal, Ungarn, Spanien, Holland, Storbritannien og Frankrig. Derimod var overdødeligheden mindre i Danmark, Norge og Sverige.

Den stigende dødelighed sidste vinter faldt sammen med, at der i flere lande blev rapporteret stigning i influenzatilfælde. Det var influenza A (H3N2) der var den dominerende type, og netop den type er kendt for at ramme de ældre hårdere i højere grad end andre typer af influenza A. Desuden var virus ændret over sæsonen. Dermed beskyttede influenzavaccinen ikke så godt som ønsket.

I Danmark havde vi en relativ mild influenzasæson i 2014/15. Det samme havde Norge, Sverige og Finland. Derimod var der meget influenza i andre lande så som Portugal, Spanien, Ungarn, England og Holland. Det viser, at selv i et relativt homogent Europa kan influenza vise sig på forskellig vis.

Influenza er en sygdom, man skal tage alvorligt, for den kan have stor betydning for dødeligheden – især blandt ældre. Såfremt man er over 65 år eller i risikogruppe for influenza er det bedste man kan gøre, at lade sig vaccinere. Det er ikke den mest effektive vaccine, men det er den bedste man har.

Læs rapporten fra Euromomo