Nyt resistensgen fundet i endnu en prøve fra dansk patient

Forskere fra DTU og Statens Serum Institut har analyseret flere prøver efter forrige uges fund af et nyt resistensgen i bakterier i danske prøver. Der er fundet endnu en prøve fra en dansk patient tilbage fra 2011. Desuden viser det sig, at coli-bakterierne fra den ene kødprøve er en type, der ofte ses ved fx urinvejsinfektioner og blodforgiftninger i hele verden.

Kinesiske forskere rapporterede for få uger siden om et nyt resistensgen, der fører til resistens mod antibiotikatypen colistin. Colistin er det sidste middel på hylden til at behandle de svært multiresistente colibakterier af typen CPO – og desuden er det helt særlige ved det nye resistensgen mcr-1, at det kan overføres mellem forskellige typer bakterier og dermed ”smitte” med colistin-resistens.

I forrige uge kunne DTU og SSI rapportere, at det samme gen er fundet i fem prøver fra importerede kyllinger og en fra en dansk patient med blodforgiftning. Nu er genet også fundet i en urinprøve fra en anden patient tilbage i 2011.

”I begge tilfælde af prøver fra patienter er der tale om ESBL-producerende coli-bakterier. Begge patienter kunne behandles med carbapenem-antibiotika, da ESBL-producerende bakterier ikke er resistente mod dette middel. Vi har altså stadig ikke fundet prøver med totalt resistente colibakterier i Danmark”, siger overlæge Robert Skov, Statens Serum Institut.

Resistensgenet fundet i udbredt coli-bakterietype

Yderligere analyser af kødprøverne har desuden vist, at der i det ene tilfælde er tale om colibakterier af en type, der står for omkring halvdelen af ESBL-relaterede blodforgiftninger, både i Danmark og i resten af verden (ST131).

”Det er særligt, fordi netop denne specielle undertype allerede nu er resistent over for flere af de mest anvendte antibiotika (cephalosporiner) og lader til at være tilpasset til at give infektioner i mennesker. Det vil derfor være yderst uheldigt, hvis mcr-1 genet bliver almindeligt i denne colibakterie” siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut. ”Det skal dog understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke er tegn på, at det er sket”.

Helgenomsekventering af danske prøver gør hurtig analyse mulig

Det har været muligt at undersøge for mcr-1 genet meget hurtigt fordi de prøverne, der er taget i perioden 2012-2015, tidligere er undersøgt ved helgenomsekventering. Derfor har man nu det totale, meget detaljerede billede af bakteriernes genom (totale DNA) – og man kan dykke ned og lede efter nye resistensgener, som det netop rapporterede mcr-1.

”Det viser styrken ved helgenomsekventering, fordi vi nu kan springe tidligere tiders ekstra analyser i laboratoriet over. I stedet kan vi genanalysere data over for nye resistensgener i løbet af få timer. Herved har vi reduceret tidsforløbet med uger eller måneder i forhold til tidligere” siger specialkonsulent Henrik Hasman, Statens Serum Institut.

I sidste uge blev ældre prøver så helgenomsekventeret, og det var heriblandt, at prøven fra 2011 blev fundet positiv.