Nationalt overblik over urinvejsinfektioner på sygehuse

Det nationale overvågningssystem for sygehuserhvervede infektioner, HAIBA (Hospital Acquired Infections Database), viser nu nationalt overblik over sygehuserhvervede urinvejsinfektioner. Data er tilgængelige på eSundhed.

Urinvejsinfektion (UVI) er en af de hyppigste sygehuserhvervede infektioner og udgør ifølge prævalensundersøgelser op mod en tredjedel af alle infektioner erhvervet under indlæggelse. Risikofaktorer for UVI omfatter især anvendelse af urinvejskateter - især langvarigt brug. Sygehuserhvervet UVI kan føre til øget sygelighed og dødelighed, da infektionen kan forværres til eksempelvis nyrebækken-betændelse og bakterier i blodet (blodforgiftning). Sygehuserhvervet UVI medfører ofte forlænget indlæggelsestid og højere omkostninger til behandling.

HAIBA overvåger sygehuserhvervet UVI vha. eksisterende datakilder og kræver ikke aktiv indberetning fra sygehusene. Tal fra HAIBA viser, at omkring 1.100 patienter om måneden får en sygehuserhvervet UVI i Danmark.

Overvågning af sygehuserhvervet UVI er nødvendig, for at sygehusene kan følge op på effekten af anbefalede indsatser mod UVI.

Opgørelser fra HAIBA kan bruges som en indikator til at vurdere tendens inden for en afdeling eller et sygehus. Derimod kan tallene ikke bruges til at bestemme eller sammenligne sygdomsbyrde mellem sygehuse og afdelinger eller til benchmarking, da der er metodemæssige forskelle i diagnostik og i anvendelse af grunddata på de forskellige sygehuse og afdelinger.

Forhåbentlig kan formidling af data gennem HAIBA åbne diskussioner om mulige forklaringer for tendenser og igangsætte nye initiativer med henblik på at styrke forebyggelsen af infektioner på sygehuse.

Læs mere i EPI-NYT 51/15