Revaccination mod polio – opdaterede anbefalinger ved rejse til visse lande

Den globale udryddelse af polio er i en afgørende fase, og WHO’s IHR Emergency Committee har revurderet de særlige krav/anbefalinger om revaccination mod polio ved rejse til/ophold i visse lande, som har været i funktion siden sommeren 2014.

WHO opretholder vurderingen af, at poliosituationen udgør en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning (PHEIC) og har givet de såkaldte cirkulerende vaccinederiverede poliovirus (cVDPV) øget fokus. Der forekommer fortsat udbrud af sygdom forårsaget af disse vaccinestammer, og det er afgørende vigtigt, at især udbrud af cVDV type 2 standses, idet al vaccination mod vild poliovirus type 2 skal udfases globalt over en periode på tre måneder fra april 2016, hvor alle lande, som anvender OPV, går fra trivalent til bivalent OPV-vaccine.

Der er forsat kun krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i Afghanistan eller Pakistan, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden. I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal fortsat dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.

For alle lande, hvor der i 2015 er påvist cirkulerende vaccinederiverede poliovirus (cVDPV) (Madagaskar, Ukraine, Nigeria, Guinea, Myanmar og Laos), anbefales langtidsrejsende til disse lande (> 4 uger) at få en poliovaccine 4 uger til 12 måneder før udrejse af landet. Også denne vaccination anbefales dokumenteret i det gule internationale vaccinationskort eller et lignende officielt dokument.

For lande, hvor der ikke aktuelt er cirkulation med poliovirus, men som er sårbare for international spredning, (Cameroun, Ækvatorialguinea, Etiopien, Irak, Israel, Somalia og Sydsudan), er der aktuelt ikke anbefaling om revaccination mod polio, hvis man tidligere er fuldt primærvaccineret.

I 2015 var der indtil 2. december påvist i alt 60 tilfælde af vild poliovirus i de to tilbageværende endemiske lande, hvor polio aldrig har været fraværende: 17 i Afghanistan (senest den 3. november) og 43 i Pakistan (senest den 2. november). Det seneste tilfælde i Afrika (Nigeria) var i august 2014. Der er påvist 21 tilfælde af cVDP, to i de endemiske lande og de øvrige 19 i lande nævnt ovenfor.

Læs mere i EPI-NYT 50/15