Behandling efter udsættelse for mæslinger

Statens Serum Institut har i samarbejde med Rigshospitalet opdateret sine anbefalinger for anvendelse af MFR-vaccine og humant normalt immunglobulin efter udsættelse for mæslingesmitte.

Med henblik på at hindre eller svække symptomer på mæslinger kan MFR-vaccinen gives til personer, som inden for 3 døgn har været udsat for smitte med mæslinger.

Ved udbrud kan vaccination gives allerede fra 6-måneders-alderen. Ifølge produktresuméet kan MFR-vaccinen undtagelsesvist anvendes fra 9-måneders-alderen, men flere internationale undersøgelser har dokumenteret, at flertallet af børn af vaccinerede mødre ikke har målbare antistoffer mod mæslinger efter 6-måneders-alderen, hvorfor vaccinen evt. kan anvendes uden for den registrerede indikation allerede fra denne alder.

Gives MFR-vaccinen før 12-måneders-alderen skal vaccinationen gentages, når barnet når den vanlige alder for 1. dosis MFR-vaccine (15 måneder).

Humant normalt immunglobulin kan anvendes som forebyggelse eller for at svække sygdommen hos personer, der er modtagelige for smitte og har været udsat for smitte inden for 6 døgn.

MFR-vaccine og immunglobulin til brug i denne forbindelse kan rekvireres fra apotek eller fra SSI og betales af Regionen. Ved akut udbringning fra SSI betales transporten af Regionen.

EPI-NYT 50/15 giver opdaterede forslag til valg af behandling og om dosering af denne. Humant normalt immunglobulin anbefales givet i en væsentligt højere dosering end hidtil og der er vejledning om intravenøs behandling af særlige patientgrupper.

Læs mere i EPI-NYT 50/15