Gratis HPV-vaccination til kvinder født i 1993-1997 ophører ultimo 2015

Den 1. januar 2014 indførtes ændrede aldersgrænser i det eksisterende tilbud om gratis HPV-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram. Tilbuddet blev udvidet således, at vaccinationerne kan gives op til de unge kvinder fylder 18 år (mod tidligere 15 år).

Der blev desuden vedtaget et midlertidigt gratis tilbud om HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangene 1993-1997, som tidligere havde haft tilbud om gratis vaccination. Årgang 1993-95 var blevet tilbudt vaccination som del af et catch-up program i 2008-2010, og årgang 1996-97 som en del af børnevaccinationsprogrammet, EPI-NYT 35/08. Dette gentagne tilbud til årgang 1993-97 ophører ved udgangen af 2015, og kvinder, der ønsker at påbegynde eller færdiggøre vaccinationsprogrammet gratis, skal kontakte deres egen læge.