Stigning af legionellatilfælde i Odense i de seneste måneder

Embedslægeinstitutionen Syd og Statens Serum Institut (SSI), arbejder for øjeblikket på at finde årsager til det øgede antal legionellatilfælde i Odense.

Legionellabakterien lever i ferskvand og formerer sig i lunkent stillestående vand. Mennesker smittes ved indånding af små vandpartikler, de såkaldte aerosoler, der er forurenet med legionellapartikler. Det er oftest kronisk syge, eller personer med svækket immunsystem der bliver syge og kan få alvorlig lungebetændelse på grund af legionellabakterien. Legionella er anmeldepligtig til embedslæger og Afdeling for Infektionsepidemiologi, SSI, på formular 1515.

For at slå legionellabakterierne ihjel og forhindre formering skal det varme vandhanevand kunne blive over 50 grader varmt og det kolde vand skal være under 20 grader. Specielt ældre vandvarmesystemer kan være for dårlige til at klare tilstrækkelig opvarmning og returventiler, som ikke længere er godkendte til installation, kan udgøre en risiko i forhold til vækst af legionella i vandsystemet. Ligesom store varmtvandsbeholdere, med lavt vandforbrug kan udgøre en risiko, fordi der i et sådant tilfælde vil være for lidt gennemløb i systemet.

Opformering af legionellabakterier kan forebygges ved at skrue tilstrækkeligt op for en velfungerende vandvarmer. Brusehoveder bør ikke hænge oppe, fordi der vil være stillestående vand i systemet, som kan give grobund for legionellabakterier. Lad brusehovedet ligge i bunden af brusekabinen, og skold bruseslange og -hoved igennem med det varmeste vand inden badning. Skift eventuelt brusehovedet og slangen ud med jævne mellemrum.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en vandinstallation fungerer tilstrækkeligt godt, anbefales det at rekvirere en gennemgang af vandinstallationen, ved en VVS-montør der har viden om legionella i vandsystemer.

Læs mere om forebyggelse af legionella: Sådan minimerer du problemer med legionella (pdf).