Kun få hepatitis A-infektioner i 2014

Antallet af smittede med hepatitis A faldt til vanligt niveau efter et udbrud gav stigning i 2013

I 2014 fik Statens Serum Institut anmeldt 32 tilfælde af hepatitis A-infektion. Af disse var 10 smittede i Danmark. De øvrige var smittet på rejser, i flere tilfælde var der tale om indvandrere, der havde været på rejse til deres oprindelige hjemlande.

Med 32 tilfælde var antallet af infektioner i 2014 dermed igen tilbage på vanligt niveau efter det store udbrud i 2013. Dette udbrud blev forårsaget af frosne jordbær og ramte også Sverige, Norge og Finland og var alene i Danmark årsag til 72 anmeldte tilfælde. Den virustype, der forårsagede udbruddet blev ikke fundet i 2014. De tiltag, der blev iværksat for at stoppe udbruddet i 2013, har derfor vist sig effektive.

Antal anmeldte hepatitis A-tilfælde pr. år fordelt på smittested, 2005-2014

Hepatitis A infektion ikke almindelig i Danmark

Hepatitis A virus-infektion kan vise sig som akut leverbetændelse, men mange patienter, især de yngre, har kun meget milde symptomer. Det er ikke en infektion, der almindeligvis findes i Danmark.

Ofte er der tale om, at infektionen erhverves på rejser uden for Europa og efterfølgende evt. giver anledning til begrænset videre smitte blandt personer med tæt indbyrdes kontakt, fx inden for familier eller i børneinstitutioner. Igen i 2014 sås endvidere, at børn af indvandrere blev smittet ved besøg i forældrenes hjemland. Det er derfor fortsat vigtigt, at praktiserende læger er særligt opmærksom på hepatitis A-vaccination til denne befolkningsgruppe samt i almindelighed ved udlandsrejse til lande, hvor hepatitis A er almindeligt forekommende.

Læs mere i EPI-NYT 48/15