Det midlertidige vaccinationsprogram slutter ved årets udgang

I begyndelsen af 2014 blev der – grundet produktionsproblemer med poliokomponenten i Statens Serum Instituts børnevacciner - indført et midlertidigt børnevaccinationsprogram.

Børn, som begyndte vaccination i programmet efter 15. januar 2014, blev vaccineret med en hexavalent vaccine, Infanrix hexa®, som ud over de vanlige sygdomme også gav beskyttelse mod hepatitis B. Det midlertidige vaccinationsprogram begyndte udfasning den 1. januar 2015.

Sundhedsstyrelsen besluttede i den forbindelse, at alle børn, der som led i det midlertidige vaccinationsprogram har modtaget mindst én Infanrix hexa®, og som derfor også var påbegyndt et vaccinationsprogram mod hepatitis B, skulle tilbydes at blive vaccineret færdig mod denne sygdom. Dette tilbud falder bort ved udgangen af 2015.

For børn der skulle vaccineres under den korte DiTeKiPol/Act-Hib restordreperiode i efteråret 2015, og som af den årsag fik Infanrix hexa® som første vaccine, er der dog også tilbud om færdigvaccination mod hepatitis B.

Disse forventeligt få børn skal vaccineres med 2. hepatitis B-vaccine inden udgangen af januar 2016 samt 3. hepatitis B-vaccine senest den 31. august 2016.

Eventuelt forsinkede DiTeKiPol/Act-Hib-primærvaccinationer til børn i 5- og 12-måneders-alderen bør gives så hurtigt som muligt under hensyn til de gældende minimumsintervaller.

Læs mere i EPI-NYT 47/15