European HIV-Hepatitis Testing Week 20.-27. november 2015

Denne uge lanceres European HIV-Hepatitis Testing Week for tredje gang. Dette år er temaet ”Test. Treat. Prevent” og nyt i år er inklusionen af hepatitis B og C.

Formålet med den europæiske hiv-hepatitis-test-uge er at øge opmærksomhed på hiv og hepatitis, og ikke mindst de fordele der er ved at blive testet og komme i behandling tidligt.

Det er vist, at jo før man kommer i behandling, jo bedre mulighed har man for at bevare et godt helbred, ligesom risikoen for at smitte andre formindskes.

På trods af at det går i den rigtige retning mange steder i Europa, er stadig alt for mange uvidende om deres hiv- og/eller hepatitis-status. I dag er mindst én ud af tre af de 2,5 millioner mennesker, som lever med hiv i Europa ikke klar over deres positive hiv-status. Ligeledes diagnosticeres 50 % sent, hvilket forsinker adgang til behandling. Også mange er uvidende om deres hepatitis-status, men data er desværre mangelfulde.

Med det formål at vende dette billede, går over 300 ikke-statslige organisationer (NGO'er), hospitaler og klinikker fra hele Europa sammen om at få flere personer testet for hiv og hepatitis B og C i denne uge. Deltagere tilbyder testning, sætter fokus på fordelene ved at blive testet og komme i behandling, og forsøger at øge opmærksomheden om hiv- og hepatitis-testning blandt politiske beslutningstagere i Europa.

Den europæiske hiv-hepatitis-test-uge koordineres af HIV in Europe som er placeret hos CHIP under Rigshospitalet, Klinik for Infektionsmedicin. CHIP kan kontaktes på hie.rigshospitalet@regionh.dk.

Tilmelding til initiativet foregår på www.testingweek.eu, hvor der også kan findes mere information og materiale.

Læs mere i EPI-NYT 47/15