Æg-allergi og vaccination med æg-holdige vacciner

Allergiske reaktioner efter vaccination kan skyldes forskellige indholdsstoffer i vaccinen, herunder æg.

Æg-allergi er den hyppigste fødevareallergi hos småbørn, men over halvdelen af alle børn vokser fra allergien, inden de fylder 5 år, og æg-allergi er meget sjælden hos voksne.

Nogle vacciner er fremstillet i kyllinge-embryofibroblastceller eller i befrugtede hønseæg og kan derfor indeholde små restmængder af æg-protein, hovedsageligt ovalbumin. Der er størst mængder i vacciner produceret efter sidstnævnte metode.

Følgende vacciner, som aktuelt anvendes i Danmark, kan indeholde æg-protein: MFR-, influenza-, gul feber-, rabies-, tick-borne encephalitis- og hepatitis A-vaccine.

Der er dog studier, der tyder på, at de alvorlige allergiske reaktioner der er set efter vaccination med vacciner indeholdende æg-protein slet ikke skyldes æg, men andre indholdsstoffer som gelatine.

Ugens EPI-NYT giver faglig vejledning til, hvordan man skal forholde sig ved æg-allergi og vaccination med æg-holdige vacciner.

Læs mere i EPI-NYT 46/15