Stigning i påviste tilfælde af ”kold lungebetændelse”

I den seneste måned er der påvist mere end dobbelt så mange infektioner med Mycoplasma pneumoniae (populært kaldet "kold lungebetændelse") sammenlignet med samme periode sidste år.

Mycoplasma pneumoniae (MP), er en bakterie der kan give en særlig luftvejsinfektion også kaldet ”kold lungebetændelse”. Epidemier ses normalt med 4 til 6 års mellemrum. Senest der var en epidemi i Danmark var i 2010/11.

I den seneste måned er set en stigning i antal påvist MP-infektioner fra ca. 30 ugentlige tilfælde i august /september til ca. 100 ugentlige tilfælde i de sidste uger af oktober. I den seneste måned er der dermed påvist mere end dobbelt så mange MP-infektioner sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen ses i næsten hele landet, men er ikke så udtalt i Region Syddanmark. Ca. 50 % af de påviste infektioner er blandt børn under 18 år, og 24 % er i aldersgruppen 7-12 år.

”Det er helt klassisk, at MP-infektioner særligt optræder blandt yngre skolebørn. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, om der er tale om en mindre efterårsophobning af MP-infektioner eller en begyndende epidemi. Men vi følger selvfølgelig situationen de kommende uger.”
Søren Uldum, fagchef på Statens Serum Institut

MP-infektion viser sig gradvist med influenzalignende symptomer, men kun begrænset temperaturstigning. Dette er forklaringen på den misvisende betegnelse ”kold lungebetændelse”, da det er sjældent, der ikke optræder feber. I løbet af kort tid indtræder en tør irriterende hoste (bronkitis), som typisk forværres, når man ligger ned. Hyppigt klages over brændende smerter bag brystbenet ved hoste. Hosten kan være langvarig, fx en måned eller længere.

Kun de færreste udvikler egentlig lungebetændelse, og en MP- infektion er ofte så mild, at den ikke kræver behandling. Ved feber og/eller lungebetændelse kan der behandles med antibiotika. En tidlig diagnose kan stilles ved påvisning af MP i prøver fra luftvejene. Diagnosen kan også stilles ved påvisning af antistoffer i blodet mod MP, der går som regel et par uger før antistoffer kan påvises.

Læs mere i EPI-NYT 45/15