Pligt til registrering af vaccinationer i elektronisk vaccinationskort

Fra midten af november 2015 skal læger indberette alle givne vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister.

Siden februar 2012 har borgere og udvalgte sundhedspersoner haft adgang til oplysninger om vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister. Indtil videre har registeret dog kun haft oplysninger om børnevaccinationer givet fra 1996 og frem samt influenzavaccinationer givet til risikogrupper.

Fra den 15. november 2015 får læger pligt til at registrere ALLE givne vaccinationer i vaccinationsregisteret, herunder også rejsevaccinationer, influenzavaccinationer givet på arbejdspladsen og vaccinationer givet på skadestuen. Forpligtelse til at registrere alle vaccinationer fremgår af Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger af 8. maj 2014.

”Det er supervigtigt at vide, hvilke vaccinationer en borger har fået fx før en rejse eller, hvis de er kommet til skade. Men ofte mangler vaccinationskortet, lige når man har brug for det. Så det bliver en stor forbedring for både sundhedspersoner og borgere, at de i fremtiden kan få et samlet overblik over vaccinationerne i elektronisk form. Som sidegevinst får man også et endnu bedre grundlag for at følge vacciners effekt og sikkerhed.”
Tyra Grove Krause, Overlæge på Statens Serum Institut

Der er ikke pligt til at indberette vaccinationer bagudrettet, men det er muligt for både borgere og læger at gøre det. Læger og borgere har adgang til Det Danske Vaccinationsregister på www.fmk-online.dk. Nogle læger har adgang til vaccinationsregisteret igennem deres eget elektroniske journalsystem. Læger kan også giver medhjælpere adgang til at se og registrere vaccinationer på deres vegne. Forældre har adgang til deres børn oplysninger. For mere information om Det Danske Vaccinationsregister.

Læs mere i EPI-NYT 45/15