Rejsende til Pakistan og Afghanistan skal revaccineres mod polio

Anbefalingen gælder alle rejsende, som er vaccineret for mere end 1 år siden og som skal opholde sig i de to lande i mere en 4 uger.

På baggrund af anbefalinger fra WHO har der siden sommeren 2014 været særlige anbefalinger om revaccination mod polio ved rejse til og ophold i visse lande i mere end 4 uger.

WHO vurderede igen poliosituationen medio august 2015 og justerede anbefalingerne for visse lande i mindre restriktiv retning men opretholdt vurderingen af, at poliosituationen udgør en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning.

Aktuelt er der kun krav om revaccination ved udrejse af personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i Afghanistan eller Pakistan, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden. I denne situation har de danske myndigheder anbefalet, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal fortsat dokumenteres i det gule internationale vaccinationsbevis.

Syrien har i 2015 også indført krav om vaccination mod polio for alle, som rejser ud af Syrien. Alle rejsende til Syrien anbefales derfor fortsat revaccineret mod polio inden afrejse fra Danmark, og uafhængig opholdets varighed.

For alle øvrige lande, hvor der p.t. er påvist cirkulerende vaccinederiverede poliovirus (Tchad, Madagaskar og Ukraine), samt for lande som aktuelt ikke er inficeret med poliovirus, men som er sårbare for international spredning (Cameroun, Ækvatorialguinea, Etiopien, Irak, Israel, Nigeria og Somalia), er der aktuelt ikke anbefaling om revaccination mod polio, hvis man tidligere er fuldt primærvaccineret.

Der har i 2015 været et øget træk på IPV-vaccinen, og for at imødegå en evt. mangelsituation er det vigtigt kun at revaccinere rejsende mod polio med IPV-vaccine efter retningslinjerne beskrevet ovenfor.

Læs mere i EPI-NYT 44/15