Lungebetændelse forårsaget af legionella-bakterieinfektioner i 2014

I 2014 registreredes flere tilfælde med legionella-infektioner end i de foregående år.

I 2014 blev der anmeldt 157 tilfælde af legionellapneumoni (LP). Som i de foregående år, var en fjerdedel af de syge smittet under udlandsrejse. De 157 tilfælde er det højeste antal, der hidtil er registreret, 25 % højere end niveauet for 2011 til 2013. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring her, idet der eksempelvis ikke er registreret udbrud eller fremkomst af en speciel patogen ny stamme.

For at undersøge, hvor komplet det eksisterende overvågningssystem for LP er, sammenlignede vi anmeldte LP-tilfælde med laboratoriedata fra MiBa (Den danske mikrobiologidatabase) for 2011 til 2014. Vi påviste en ”underrapportering” over de fire år på mellem 16 % og 22 %. Største underrapportering sås i 2014, hvor der sammenlagt fandtes 198 diagnosticerede tilfælde. Incidensen var over de fire år højest i Region Syddanmark.

Fremover vil SSI løbende trække data fra MiBa, og for tilfælde, hvor anmeldelsen ikke er modtaget kort efter laboratoriediagnosen er stillet, sende en reminder. Dette forventes at ville give en mere komplet og rettidig overvågning.

Læs mere i EPI-NYT 44/15