Sygdomstilfælde med sandsynlig smitte fra kebab-restauranter

I alt syv personer er under mistanke for at være smittet med VTEC O157-infektion fra kebab/shawarma, som er spist på forskellige restauranter i Københavns- og Aarhusområdet. Indtil videre har eftersporing dog ikke givet en entydig forklaring på smittekilden.

Såfremt man bliver syg med alvorlig, og især blodig, diarré, bør man søge læge med henblik på nærmere diagnostik.

Fire personer er siden november 2014 blevet ramt af verocytotoksin-producerende Escherichia coli- (E. coli) bakterier af typen VTEC O157, og tre andre personer er mistænkt for at have været smittet med denne bakterie. Disse syv personer, der alle har spist kebab/shawarma på forskellige restauranter i Københavns- eller Aarhusområdet, er smittet uafhængigt af hinanden. Der er derfor mistanke til, at smitten kan være sket fra den mad, der er serveret på disse restauranter.

Fødevarestyrelsen har foretaget tilsyn i de involverede restauranter og har ved tilsynet ikke konstateret problemer med hygiejnen. Fødevarestyrelsen har også foretaget tilbagesporing af kød og grøntsager med henblik på at finde en fælles smittekilde. Dette har endnu ikke givet et entydigt resultat. Derfor fortsætter Fødevarestyrelsen indsatsen for om muligt at finde smittekilden.

VTEC er en sygdomsfremkaldende E. coli-bakterie, som kan forårsage diarré. I nogle tilfælde kan denne bakterie også give mere alvorlig sygdom bl.a. i form af nyresvigt. VTEC, herunder E. coli O157, er i reglen en fødevarebåren infektion, men smitte kan også ses ved direkte kontakt til dyr, fra forurenet vand eller som person-til-person smitte. VTEC-bakterier dør ved varmebehandling. Hvis smitten stammer fra råt kød, vil det typisk være sket på grund af utilstrækkelig gennemstegning eller ved krydsforurening til spiseklare produkter som fx salat.

Udbruddet blev opdaget ved, at Statens Serum Institut konstaterede flere tilfælde af VTEC O157:H7-infektion, hvor efterfølgende typebestemmelse viste, at disse bakterier var identiske. Ved interview med patienterne fremgik det, at de havde spist kebab/shawarma. Desuden er der blevet anmeldt yderligere tre sygdomstilfælde efter besøg på shawarma-restaurant, hvor E. coli O157 ikke er påvist ved undersøgelse af afføringsprøver. De syv tilfælde er blevet syge i tidsrummet fra november 2014 til januar 2015 og er unge mennesker overvejende i 20’erne. Statens Serum Institut vil fortsætte med at typebestemme bakterier fra evt. kommende patienter.

Søg læge ved alvorlig diarésygdom

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 7 år med diarré-sygdom, og alle med blodig diarré, uanset alder, søger læge med henblik på undersøgelse for VTEC.

Koordinering af indsats og efterforskning af sygdomsudbruddet er sket i regi af Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af repræsentanter fra Statens Serum Institut, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.

Steen Ethelberg

Vil du vide mere?

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil