Opdaterede anbefalinger for tilpasning til børnevaccinationsprogrammet og til forebyggelse af tetanus (stivkrampe)

Fremover anbefales vacciner til brug for revaccination også brugt til primærvaccination af personer på 10 år og derover.

I det danske børnevaccinationsprogram har tetanus- og poliokomponenten samme styrke i primær- og boostervaccine, mens styrken af difteri- og kighostekomponenten er mindre i boostervaccinen i forhold til primærvaccinen.

Ved tilpasning til børnevaccinationsprogrammet har det hidtil været et princip, at barnet skulle være primærvaccineret med Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-holdig vaccine med højt indhold af difteri-antigen, før det blev revaccineret med boostervaccine med lavere indhold af difteri-antigen.

Erfaringer fra en række andre lande har imidlertid vist, at primær- eller færdigvaccination med di-Te-ki-(Pol)-holdige vacciner med reduceret antigenindhold for én eller flere antigener (boostervaccine) godt kan bruges til større børn samt til voksne.

Derfor ændres de danske anbefalinger, så børn på 10 år og derover, som mangler en eller flere primærvacciner, fremover anbefales at begynde eller færdiggøre den primære vaccinationsserie med boostervaccine i stedet for primærvaccine.

Denne ændring har også betydning for, hvilke vacciner man bør anvende som forebyggelse mod stivkrampe ved en sårskade. Der er derfor udarbejdet et separat EPI-NYT med opdaterede anbefalinger for forebyggelse af stivkrampe. Sammen med dette er udarbejdet 3 diagrammer, som der henvises til fra teksten, og som kan udskrives og bruges som beslutningsstøtte, fx på skadestuen eller af den praktiserende læge.
 
Ved planlægning af det enkelte barns vaccinationsprogram anbefales det kun at medregne vaccinationer, for hvilke der foreligger tilfredsstillende skriftlig eller mundtlig dokumentation. Alle vaccinekomponenter betragtes hver for sig, også selvom de er givet som en del af en kombinationsvaccine. Vacciner givet før 8-ugers-alderen medregnes ikke.

Læs mere i EPI-NYT 5a/2015 og EPI-NYT 5b/2015