Færre tilfælde af tuberkulose i 2013 men tegn til fortsat smittespredning i Danmark

Efter en stigning i anmeldte tilfælde af tuberkulose fra 2010-2012 var forekomsten svagt faldende i 2013, hvor der blev anmeldt 355 tilfælde af tuberkulose.

Faldet var fordelt på både personer af dansk- og anden herkomst, herunder grønlændere anmeldt med TB. Sygdommen påvistes overvejende hos midaldrende danskere i modsætning til hos unge og yngre voksne af anden herkomst.

Den højeste forekomst var som tidligere i København by, svarende til 30 % af alle påviste tuberkulosetilfælde, mens den laveste forekomst var i Vest- og Sydsjælland.

Syv procent af alle tilfælde havde haft TB mindst én gang tidligere, mens knap tre procent havde samtidig hiv-infektion og dermed aids.

Knap halvdelen af alle tilfælde mentes smittet i Danmark, primært personer af dansk herkomst. Blandt personer af anden herkomst var næsten 3 ud af 4 smittet uden for Danmark, primært i deres oprindelsesland.

TB blandt grønlændere i Danmark var faldende men udgjorde fortsat den største enkeltgruppe blandt TB-tilfælde af anden herkomst, og forekomsten (incidensen) var ca. dobbelt så stor som på Grønland. Knapt én ud af fire grønlændere havde haft TB mindst én gang tidligere.

Blandt personer med førstegangs TB blev primært påvist monoresistens over for et enkelt af de antituberkuløse lægemidler, men der blev også påvist ét tilfælde af multiresistent TB (MDR-TB). Desuden blev påvist det første tilfælde af ekstremt resistent TB (XDR-TB) i Danmark hos en immigrant fra en centralrussisk republik, som havde smitsom lungetuberkulose. Den pågældende formodes smittet i hjemlandet, og der er, så vidt vides, ikke påvist videre smitte fra den pågældende.

Herudover viste systematisk typning af bakterier fra dyrkningspositive TB-patienter, at en bestemt smittekæde ”C2/1112-15” (tidligere ”cluster 2”), bliver ved med at vokse. På trods af det aktuelle fald i antal anmeldte tilfælde vidner dette om fortsat smittespredning i Danmark, og denne udvikling understreger, at der fortsat er behov for stor opmærksomhed på TB-kontrol i Danmark.

Læs mere i EPI-NYT 3/2015