Smitsomme sygdomme 2014

Det store udbrud af ebolavirus i Vestafrika kom til at præge 2014. Epidemien overgår tidligere ebola-udbrud både i forhold til antallet af tilfælde, den geografiske udbredelse, mediedækningen og den internationale indsats der er iværksat for at bringe udbruddet under kontrol. På trods af denne indsats må man regne med, at der vil gå lang tid før dette komplekse udbrud er under kontrol.

Men også andre begivenheder prægede 2014 herunder fortsatte tilfælde med MERS-coronavirus fra Den Arabiske Halvø, nye influenza-typer og internationalt fokus på enterovirus dels på grund af poliosituationen men også på grund af udbrud af en særlig enterovirus EV-D68.

Herhjemme var der i 2014 meget stor interesse for smitsomme sygdomme bl.a. på grund af sensommerens store listeria-udbrud, som blev sporet tilbage til rullepølse fra en bestemt dansk virksomhed. Medierne dækkede også den fortsatte stigning i MRSA-tilfælde ganske intensivt, og det var især stigningen i husdyr-typen MRSA CC398 der kom i søgelyset. Det er væsentligt, at et øget fokus på MRSA ikke medfører, at andre problemstillinger i relation til antibiotikaresistens overses.

Endelig begyndte Statens Serum Institut i 2014 med at sende påmindelser om vaccination til forældre, som har børn der mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet. Denne ordning, som gav anledning til mange spørgsmål fra forældre og dermed travlhed blandt praksispersonale, er overvejende blevet positivt modtaget. Det samlede resultat vil ikke alene blive en forbedret vaccinationsdækning, men også en bedre registrering af vacciner således at data i Det Danske Vaccinationsregister fremover vil kunne fungere som et pålideligt elektronisk vaccinationskort.

Læs mere i EPI-NYT 1-2/2015 som gør status for det forgangne år