Tuberkuloselaboratorium på Statens Serum Institut bliver internationalt referencelaboratorium for WHO

Laboratoriet bliver en del af det internationale netværk af referencelaboratorier og skal bl.a. hjælpe med til at forbedre diagnosticering af tuberkulose i Zimbabwe

Nationalt Referencelaboratorium for TB og Mykobakterier (tuberkuloseafdelingen) på Statens Serum Institut optages den 1. maj 2014 i WHO´s verdensomspændende netværk af såkaldte supranationale referencelaboratorier. Optagelsen sker på et netværksmøde i WHO´s hovedkvarter i Geneve. Laboratoriet opnår dermed status som ”WHO SRL Copenhagen”. 

Der er i alt 30 supranationale tuberkuloselaboratorier i WHO´s netværk, som supporterer ca. 100 nationale referencelaboratorier i alle dele af verden. I særdeleshed ydes støtte i dele af verden, hvor der stadig er store udfordringer med tuberkulose, som er den næststørste dræber i verden som følge af en mikroorganisme.

Det er netværkets opgave at styrke laboratoriekapaciteten indenfor diagnostikområdet, bl.a. ved at udarbejde opdaterede og let tilgængelige laboratoriestandarder, guidelines og tekniske vejledninger. WHO SRL Copenhagen på Statens Serum Institut samarbejder med de to nationale referencelaboratorier i Zimbabwe i det sydlige Afrika, hvor der er store udfordringer med resistensbestemmelse og multi-resistent tuberkulose. Ved et nyligt besøg i Zimbabwe assisterede WHO SRL Copenhagen bl.a. med at forbedre laboratoriesikkerheden, metoder til resistensbestemmelse, mikroskopi og PCR.

”Det er meget tilfredsstillende for vores afdeling, at vi med vores viden og færdigheder kan være til gavn i andre lande, hvor der er meget store udfordringer med at diagnosticere tuberkulose. Samtidig presser det os til at være skarpe og opdaterede indenfor vores arbejdsområde ligeledes til gavn for vores danske samarbejdspartnere”
Afdelingschef Troels Lillebæk

WHO finansierer delvis aktiviteterne i de lande, hvor der er særlig behov for assistance.

Tuberkulose er stadig en udfordring     

På verdensplan er tuberkulose stadig en stor udfordring. I 2012 var der:

  • 9 mio. tuberkulosetilfælde
  • Ca. 500.000 af disse er børn
  • Ca. 1 mio. har samtidig HIV, hvilket gør udfordringen endnu større.
  • Ca. 0,5 mio. har såkaldt multi-resistent tuberkulose, som er vanskelig og dyr at behandle
  • Årligt dør ca. 1.3 mio. mennesker af tuberkulose. 

Tuberkulose i Danmark

I Danmark er der især problemer med tuberkulose blandt socialt dårligt stillede personer, hvoraf flere har alkoholproblemer, er hjemløse eller har andre sociale udfordringer.

”Tuberkulose trives desværre stadig i bedste velgående i Danmark. Der er behov for en øget indsats, hvis vi skal bryde smittekæderne og komme problemet til livs”
Troels Lillebæk
Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil