Ny metode til at vurdere smittetrykket fra salmonella

Risikoen for at blive smittet med salmonella er 10 gange højere i lande i Syd og Østeuropa end i de nordiske lande, viser beregninger med ny metode, udviklet af forskere fra Statens Serum Institut.

Sidste år blev der indberettet 1.132 tilfælde salmonellainfektion i Danmark. Det var nogenlunde samme antal som i 2012 og 2011 og det svarer til, at omkring 22 ud af 100.000 indbyggere i Danmark bliver ramt af en salmonellainfektion om året – og at tilfældet anmeldes til overvågningssystemet.

Raten – altså de 22 ud af 100.000 indbyggere – er på niveau med gennemsnittet i EU ifølge de tal, landene indberetter til det europæiske center for sygdomskontrol ECDC. Men der er store forskelle i raten af salmonellatilfælde fra land til land: Fx er raten ca. 98 ud af 100.000 indbyggere i Tjekkiet men kun 1,76 ud af 100.000 i Portugal ifølge ECDC’s seneste opgørelse.

”Man kan ikke rigtig bruge disse sammenligninger mellem lande til noget, for der er stor forskel på, hvor mange mennesker, der reelt bliver syge i de forskellige lande. For det man reelt sammenligner er, hvor gode de forskellige lande er til at diagnosticere salmonella, og vi har fundet, at nogle af de lande, der rapporterer færrest tilfælde er dem, hvor smittetrykket reelt er størst, siger Kåre Mølbak, overlæge, afdelingschef på Statens Serum Institut.

Mens man kan bruge faste programmer for at måle, om der er salmonella i dyr og mad, er der mange flere usikkerheder og forskelle på i hvor stort omfang, salmonellainfektioner hos mennesker opdages, diagnosticeres og registreres i de forskellige lande.

Nu har forskere fra Statens Serum Institut udviklet en metode til at beregne risikoen for, at et menneske bliver syg med salmonellainfektion i et givent land. Metoden er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift i Clinical Infectious Diseases. Måleenheden med metoden kaldes seroincidens og beskriver altså smittetrykket i de enkelte lande.

Når man har været smittet med salmonella, danner man antistoffer, og de kan måles i blodet. Men antistofferne forsvinder med tiden. Ved hjælp af gentagne blodprøver fra smittede danskere, har de danske forskere kunnet fastsætte mål for, hvornår man er blevet smittet ud fra niveauet af antistoffer i blodet.

”Det mål hedder seroincidens, og ved at teste blodprøver fra 13 lande i Europa har vi kunnet se, at seroincidens af salmonella er 10 gange lavere i de nordiske lande, hvor der er tradition for salmonella-kontrol, sammenlignet med lande i Syd- og Østeuropa. Seroincidensen hænger samtidig tæt sammen med, hvor høj forekomsten af salmonella er i slagtekyllinger, æglæggende høns og slagtesvin i landene, siger Kåre Mølbak.

Ingen andre lande har udviklet et sådant mål for, hvad indsatsen mod salmonella reelt betyder for udbredelsen af bakterien. Men såvel Holland som USA har vist interesse for den nye, danske model.

Seroincidens vil fremover kunne anvendes som et objektivt mål på forekomst af salmonella og dermed til at måle, hvor effektive kontrolprogrammer er i forhold til at bekæmpe bakterien.

Læs den videnskabelige artikel:

Seroincidence of Human Infections With Nontyphoid Salmonella Compared With Data From Public Health Surveillance and Food Animals in 13 European Countries