Nemt og billigt prøvemedium udfordrer influenzaovervågningen

Et populært prøvetagningskit, der er udviklet til at teste for bakterier, bruges også i stort omfang til at diagnosticere virus og herunder influenza. Nu viser ny forskning, at mediet i kittet ødelægger mulighederne for at karakterisere virus nærmere, og det gør det fx svært at forberede næste års influenzavaccine.

Influenzavirus er ikke bare influenzavirus. Der findes adskillige typer influenzavirus, og de kan mutere i løbet af en influenzasæson. Derfor er det vigtigt at overvåge, hvilke typer influenza, der rammer hvert år, og den overvågning foregår på Statens Serum Institut. Resultater fra overvågningen her og i andre lande omkring os bruges bl.a. til at vurdere, hvilken sammensætning næste års influenzavaccine skal have for at beskytte bedst muligt.

Influenzaprøver typebestemmes på SSI

Prøver fra influenzapatienter sendes derfor til det Nationale Influenza Center på Statens Serum Institut for at de kan blive typebestemt og grundigt karakteriseret. Men de seneste års influenzasæsoner har det arbejde været mere besværligt end tidligere. Det har været svært – ofte umuligt – at dyrke prøverne, så der kommer virus nok til at typebestemme dem.

Men nu har nye forskningsresultater vist, at det skyldes det prøvetagningsmedium, som prøverne kommer i, når de tages på hospitalerne – og som de ligger i under transporten til Statens Serum Institut. Prøvetagningsmediet, ESwab, er ikke anbefalet til at teste virus, men bakterier. Når lægen har udført en svælgpodning fra en syg patient, puttes vatpinden ned i mediet, hvorefter man bevarer bakterier til opformering og videre diagnostik af bakterierne. 

Prøvetagningskittet er nemt, hurtigt og billigt at benytte, så det bliver det i større og større omfang på hospitalerne – også til at teste for influenza.

Mediet ødelægger cellerne i laboratoriet

Problemet opstår, når influenzaprøverne skal opformeres på celler i SSI’s laboratorier.

”Når vi skal typebestemme virus, skal vi have virus til at formere sig på celler i laboratoriet. Men vi har oplevet, at vi ikke kunne typebestemme et stigende antal prøver de seneste år, og det samme har vores kolleger i andre lande. Cellerne døde simpelthen, så virus ikke kunne formere sig, og derfor satte vi os for at finde ud af, om prøvetagningsmediet havde en betydning, forklarer professor, overlæge Thea Kølsen Fischer, Statens Serum Institut.

Forskerne på SSI undersøgte forskellen på influenzaprøver i ESwab mediet og prøver i almindeligt virusdyrkningsmedie samt forskellige fortyndinger af ESwab mediet. Og ifølge influenzaansvarlig seniorforsker PhD Ramona Trebbien viste det sig, at ESwab mediet er særdeles giftig over for cellerne, der anvendes til virusopformeringen og har stor indvirkning på denne. Resultaterne er netop offentliggjort i tidsskriftet Eurosurveillance.

”Vi ved fra vores internationale netværk og fra møder i europæisk regi at anvendelsen af netop ESwab bakteriemedie til virusprøver er stigende i Europa og mange lande har de samme udfordringer som dem vi oplever med virus dyrkning og karakterisering” siger Ramona Trebbien.

Virus skal gås grundigt efter i sømmene

”Det er rigtig vigtigt, at vi kan karakterisere influenzavirus og gå de virus grundigt efter i sømmende, der umiddelbart afviger fra mængden. Dette så vi kan holde øje med, om der kommer nye typer influenzavirus til landet, og om virus muterer. Vi skal bruge den viden til flere ting: dels til at vurdere, om antivirale midler virker, og dels til at beslutte, hvilken sammensætning næste års influenzavaccine skal have. Hvis vi ikke kender de grundlæggende karakteristika for de cirkulerende influenzavira er vi dårligere stillet både med hensyn til eventuelle behandlingsresistente virus samt viden om nye muterede influenzavira, der undslipper influenzavaccinens beskyttende skjold siger Thea Kølsen Fischer.

Statens Serum Institut har på baggrund af resultaterne opfordret hospitalerne til at bruge andre prøvemediereller blot tage to prøver, når de tester patienter på Intensivafdelingerne for influenza. En prøve i det vanlige ESwab medie og en prøve i UTM eller PBS medie der sendes til Virologisk Overvågning på Statens Serum Institut såfremt den første prøve testes influenzapositivt lokalt. På den måde vil den ene test kunne sendes til Statens Serum Institut med henblik på overvågningen.

Læs den videnskabelige artikel:

ESwab challenges influenza virus propagation in cell cultures