Kvartalsopgørelse for blodforgiftninger med MRSA

I tredje kvartal af 2014 blev der konstateret i alt 15 nye tilfælde af blodforgiftninger forårsaget af MRSA. Heraf var de tre med MRSA af svinetypen CC398.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for de første tre kvartaler af 2014.

I tredje kvartal af 2014 blev der konstateret 15 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Tre personer døde indenfor 30 dage.  Af de 15 tilfælde var 3 med MRSA CC398, hvoraf én person døde indenfor 30 dage. Der er tale om en patient, der havde været indlagt med svær åreforkalkning og opereret flere gange. Patienten havde ikke kontakt til svinelandbrug.

Dermed er antallet af blodforgiftninger med MRSA i 2014 samlet set 40, hvoraf 9 personer er døde indenfor 30 dage.

Oversigt over MRSA i de første tre kvartaler af 2014

  Al MRSA hidtil 2014  Heraf CC398 hidtil 2014
Smittet med MRSA 2056  858 
Blodforgiftning  40 
Dødsfald (indf. 30 dg)

Blandt de 9 dødsfald var to patienter smittet med MRSA af svinetypen CC398. De øvrige syv dødsfald var smittet med seks andre typer MRSA.

Fordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald de første tre kvartaler af 2014

MRSA type Antal dødsfald
CC 398 2
t223/CC22 2
t002/CC5 1
t032/CC22 1
t345/CC97 1
t548/CC5 1
t2006/CC22 1

(Nyheden er opdateret 13.november 2014)