Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2014

I dag offentliggøres data for monitoreringen af pakkeforløb for kræftområdet 3. kvartal af 2014. For cirka 25 procent af de patienter, der starter udredning i pakkeforløb blev kræftdiagnosen bekræftet eller en begrundet mistanke om kræft opretholdt.

Monitoreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet er blevet anvendt siden efteråret 2012. Det er ottende gang, Statens Serum Institut offentliggør kvartalsvise data.

Formålet med opfølgningen er at holde øje med, i hvor høj grad patienter, der indgår i et pakkeforløb for kræftområdet, bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider, som er angivet i beskrivelserne af pakkeforløbene for kræftområdet.

I 3. kvartal 2014 blev der startet 28.895 pakkeforløb, hvor patienter blev undersøgt for, om de havde en organspecifik kræftsygdom. Det er lidt flere end i det foregående kvartal. I cirka 25 % af forløbene førte undersøgelserne til, at patienten fik en kræftdiagnose - eller at der fortsat var begrundet mistanke om kræft, så patienten fik tilbud om behandling for kræft. Cirka 3 ud af 4 udredningsforløb endte altså med, at kræftmistanken blev afkræftet.

Lidt flere i behandling for kræft i 3. kvartal

Monitoreringen viser også, hvor mange der blev behandlet for kræft i et pakkeforløb - og hvor stor en del af tilfældene, hvor behandlingen starter inden for den anbefalede standardforløbstid i perioden.

I 3. kvartal 2014 var der 4.273 forløb, der efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper, hvor patienten startede behandling for en kræftsygdom. Dette er ligeledes lidt flere end i det foregående kvartal. I 83 % af forløbene blev behandlingen sat i gang inden for standardforløbstiden i perioden.

Kvartal Andel forløb inden for standardforløbstid for 'Samlet tid til behandling' Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72 % 4.264
2. kvartal 2013 73 % 3.760
3. kvartal 2013 79 % 4.045
4. kvartal 2014 80 % 4.447
1. kvartal 2014 84 % 4.210
2. kvartal 2014 80 % 4.065
3. kvartal 2014 83 % 4.273

Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’Samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra offentliggørelsestidspunkt.

For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype og diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom indgår lidt flere forløb i forhold til sidste offentliggørelse.

Pakkeforløbene på kræftområdet har været gældende siden 2008. Vejledningerne beskriver det anbefalede forløb for patienter, der har begrundede symptomer på kræft. Pakkeforløbsbeskrivelserne angiver forløbet, fra patienten henvises til sygehus med henblik på udredning og behandling, med angivelse af standardforløbstider for det ukomplicerede forløb samt beskrivelse af efterbehandling og efterfølgende forløb.

Se tallene fra monitoreringen af kræftområdet på eSundhed.dk