SSI udbyder nu en serologisk analyse til diagnosticering af F. necrophorum

Fusobacterium necrophorum (F. necrophorum) er en anaerob bakterie, der kan forårsage eller medvirke til tonsillitis, inklusiv peritonsillære abscesser (PTA).

I andre tilfælde af invasiv infektion med F. necrophorum kan det primære fokus være øret, især hos mindre børn, og tarmen eller vagina hos ældre prædisponerede med cancer.

I sjældne tilfælde kan en tonsillit med F. necrophorum udvikle sig til Lemierres syndrom. Lemierres syndrom ses fortrinsvis hos tidligere raske unge i 10-30-års-alderen og er kendetegnet ved en livstruende blodforgiftning med septisk trombophlebitis og nekrotiske abscesser i fx lunger, lever, knogler og led.

SSI udbyder nu en serologisk analyse til diagnosticering af F. necrophorum. F. necrophorum er i studier blevet påvist i tonsillerne hos raske i meget lav koncentration, derfor forventes der et lavt eller ikke målbart antistofniveau mod bakterien. Først når bakterien bliver invasiv, dannes der specifikke antistoffer, der kan måles ved at følge ændringer i antistofniveauet og dermed understøtte den korrekte diagnose. Ved korrekt diagnosticering bliver det muligt at behandle flere patienter allerede på tonsillitstadiet, og dermed kan forekomsten af PTA og ikke mindst Lemierres syndrom reduceres.

Rekvisition

Undersøgelsen ”Fusobacterium necrophorum antistof (IgG)” rekvireres via WebReq (i modulet Klinisk Kemi) eller på blanket nr. 3 ”Antistoffer” (rød kant) ved afkrydsning af rekvisitionsnummer (R-nr.) 2015. Pris 1495, 00 Kr.

Yderligere information

EPI-NYT: Forekomsten af Fusobacterium necrophorum i Danmark i 2010-2013.

T. E. Klug & J.-J. Henriksen & M. Rusan & K. Fuursted & K. A. Krogfelt & T. Ovesen & C. Struve: Antibody development to Fusobacterium necrophorum in patients with peritonsillar abscess Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2014) 33:1733–1739.