SSI Vaccinedag

SSI havde stor tilslutning til Vaccinedagen

Vi håber at gentage arrangementet til næste år.
Til information og videre inspiration kan foredragsholdernes præsentationer ses her:
SSI Vaccinedag 2014