Hjælp Statens Serum Institut med at overvåge influenza

Statens Serum Institut søger frivillige borgere som vil gøre både samfundet og sig selv en tjeneste ved at deltage i sæsonens influenzaovervågning.

Influenza optræder typisk med udbrud i vinterhalvåret og berører mange mennesker hvert år. For at forebygge smitte er det nødvendigt at følge sygdomsudviklingen nøje. Almindeligvis kender man kun til de syge, der går til lægen - altså toppen af isbjerget.

Mange influenzasyge søger ikke læge, derfor er det vanskeligt at afdække, hvor mange der reelt har været syge med influenzalignende symptomer i løbet af en sæson.

Nu vil Statens Serum Institut gerne i kontakt med et bredere udsnit af befolkningen og høre om alle dem, som får influenza - også dem der ikke kontakter læge men bliver hjemme i sengen. SSI har derfor for andet år i træk åbnet hjemmesiden Influmeter.dk hvor frivillige danskere kan indberette, hvordan de har det hver uge gennem hele influenzasæsonen. Lignende tiltag findes i andre europæiske lande, der har haft stor gavn af systemet.

Målet er at få mere viden, der kan føre til bedre sundhedsråd og være med til at forebygge influenza. Deltagerne kan samtidig følge med i om en epidemi er i anmarch, ligesom de får en tilbagemelding på deres svar, der fortæller om det tyder på, at man har influenza. 

Alle der bor i Danmark kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, u-vaccinerede, raske og syge. Man kan tilmelde sig selv eller husstandsmedlemmer på www.influmeter.dk under hele influenzasæsonen og alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger om influenzaspredning i Danmark, både de syge, dem som har været det, og de som måske bliver det eller forbliver raske hele sæsonen.

”Alle svar er lige vigtige. Beregninger på baggrund af hvor mange, der er syge og hvor mange, der ikke er, siger noget om forekomsten af influenza i befolkningen. Så det er afgørende, at vi ikke kun får ugentlige besvarelser fra folk når de er syge, men også fra alle de raske”, siger overlæge Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut og fortsætter:

”Ved at melde sig til at indberette via influmeter.dk gør man både samfundet og sig selv en tjeneste, fordi en mere detaljeret viden vil kunne føre til endnu bedre sundhedsråd om forebyggelse af influenza og for eksempel afsløre, om der er særligt udsatte grupper i samfundet. Men man får også selv mulighed at blive opdateret om et eventuelt udbrud i anmarch - både rundt om i Danmark og i Europa”.

Læs mere og tilmeld dig til influenzaovervågningen på Influmeter.dk

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil