Salmonella i æg har resulteret i sygdom hos mennesker

Det nylige fund af salmonella hos en producent, som leverer æg til Hedegaard Foods A/S, har formodentlig resulteret i sygdom hos mennesker.

Syv salmonellatilfælde fra fire forskellige familier er registreret, som kan knyttes til denne salmonellaforurening. Med den hurtige tilbagetrækning af æggene er det sandsynligvis lykkedes at begrænse et egentligt salmonellaudbrud. Koordinering af indsats og efterforskning af sygdomsudbruddet er sket i regi af Den Centrale Udbrudsgruppe.

Hedegaard Foods A/S tilbagetrak den 21. august 2014 æg produceret af en specifik producent, der leverer æg til Hedegaard Foods A/S, efter at der var fundet salmonella i rutineprøverne i besætningen. Samtidig påbød Fødevarestyrelsen virksomheden at trække pasteuriserede ægprodukter tilbage, som var produceret af æg fra den ramte besætning. DTU Fødevareinstituttet havde forudgående identificeret salmonellabakterien som Salmonella Enteritidis, fagtype 21 med en særlig DNA-profil – en salmonellatype, der tidligere har været associeret med æg. 

Sammenligning mellem bakterierne fra æg og salmonellaprøver fra patienter har vist, at syv patienter i august har haft infektion med den samme type. Interviews med seks af de syv patienter har endvidere vist, at de alle havde spist æg fra Hedegaard A/S i tiden op til de blev syge, og inden de inficerede æg blev trukket tilbage.

Det er for tidligt at udelukke flere sygdomstilfælde, men det er på nuværende tidspunkt ikke sandsynligt, at de inficerede æg har forårsaget et større salmonellaudbrud.

Det danske overvågningsprogram for konsumæg er meget fintmasket og betyder bl.a., at prøver bliver udtaget hver 14. dag hos producenter af konsumæg. Med denne prøvefrekvens har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at der er en meget lille risiko for, at der kommer inficerede æg ud på markedet. Denne sag har imidlertid været usædvanlig, da der har været tale om meget syge dyr. Derfor er æg og ægprodukter trukket tilbage fra markedet.

Det er ikke muligt at give en 100% garanti for, at konsumæg er fri for salmonella. Hvis man som forbruger vil være på den sikre side, og hvis man eksempelvis laver mad til syge, gamle og børn, bør man bruge pasteuriserede æg til retter, som ikke efterfølgende varmebehandles.

Koordinering af indsats og efterforskning af sygdomsudbruddet er sket i regi af Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af repræsentanter fra Statens Serum Institut, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil