Rutinescreening for Dientamoeba fragilis udgår

Analyse for Dientamoeba fragilis tages ud af PCR-pakken (R070) for screening af fæces for tarm-protozoer, men kan stadig tilvælges separat.

I en årrække har Parasitologisk Laboratorium udbudt et panel af PCR-baserede analyser til undersøgelse for tarmparasitter. Disse undersøgelser har opnået stor popularitet som screenings-alternativ til mikroskopi blandt andet på grund af deres høje følsomhed og præcision.
 
Tarmprotozo-pakken R070 har indtil nu omfattet påvisning af Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica og Entamoeba dispar, samt Dientamoeba fragilis (D. fragilis). Sidstnævnte anses af mange for at være årsag til abdominalsmerter og andre mave-tarm gener, måske især hos børn. Imidlertid har studier udført ved blandt andet Statens Serum Institut vist, at D. fragilis er en hyppigt forekommende parasit og en del af normalfloraen hos især børn, hvor op til mellem 70-80 % er bærere. Et randomiseret klinisk kontrolleret forsøg har vist, at behandling af børn med symptomer og D. fragilis ikke førte til symptomlindring i de tilfælde, hvor parasitten blev elimineret.
 
Vi kan ikke udelukke, at D. fragilis kan være direkte eller indirekte årsag til sygdom, men da vi endnu ikke kan skelne diagnostisk mellem kolonisation og infektion, har vi på Parasitologisk Laboratorium valgt at tage analysen for D. fragilis ud af tarmprotozo-pakken R070. Man vil dog stadigvæk have mulighed for at kunne tilvælge PCR for D. fragilis (R074).

Litteratur:

Röser D, Simonsen J, Stensvold CR, Olsen KE, Bytzer P, Nielsen HV, Mølbak K Metronidazole therapy for treating dientamoebiasis in children is not associated with better clinical outcomes: a randomized, double-blinded and placebo-controlled clinical trial. Clin Infect Dis.2014 Jun; 58(12), 1692-1699 PubMed

Röser D, Simonsen J, Nielsen HV, Stensvold CR, Mølbak K Dientamoeba fragilis in Denmark: epidemiological experience derived from four years of routine real-time PCR. Eur J Clin Microbiol Infect Dis.2013 Oct; 32(10), 1303-1310 PubMed