Ny, sjælden virus tæt beslægtet med poliovirus fundet i Danmark

En sjælden type enterovirus EV71 C4, der tidligere mest har givet børn alvorlige symptomer i Asien og særligt Kina, har også ramt små børn i Danmark de seneste to år. Det viser nye forskningsresultater fra Statens Serum Institut.

Enterovirus er en type virus, der i værste fald kan give alvorlige symptomer såsom hjernebetændelse eller blodforgiftning. Polio er nok den mest kendte type enterovirus, men mens polio er blevet udryddet i langt de fleste af verdens lande på grund af vaccinationer, ses der fortsat infektioner med andre typer enterovirus. Således har en anden enterovirustype nemlig D68 i de seneste uger ramt flere stater i USA, og givet anledning til alvorlige luftvejsinfektioner især i børn der i forvejen døjer med astma.

Statens Serum Institut råder over et WHO referencelaboratorium for poliovirus og hertil sendes prøver fra alle patienter i Danmark, der får konstateret enterovirus, så det kan fastslås nærmere, hvilken type enterovirus, der er tale om, og så poliovirus kan udelukkes.

Forskere fra SSI har nu genotypet virus fra de 1.143 patienter, der fik konstateret enterovirus i Danmark i årene 2009-2013. Resultatet, der netop er offentliggjort i Eurosurveillance, viser, at der i Danmark de seneste to år har været 34 tilfælde af en særlig type EV71 C4, som hidtil er mest kendt fra Asien og især Kina.

EV71 C4 har primært været årsag til omfattende udbrud af hånd-fod-og-mund syge i Asien, hvor mange tusinde børn typisk er blevet syge i forbindelse med et udbrud. Langt de fleste børn oplever milde til moderate symptomer med feber og udslet på hænder, fødder og i munden. Men en del af børnene er blevet alvorligt syge med involvering især af dybere luftveje og central-nerve system (herunder meningititis). Der er under disse større udbrud i Asien også forekommet enkelte dødsfald.

”EV71 C4 er nært beslægtet med poliovirus og er et virus der hidtil kun er set i under 20 tilfælde i andre lande i Europa, primært i Østrig og Ungarn. Det er således første gang dette virus er fundet i Norden, og første gang så mange tilfælde i det hele taget er rapporteret i noget europæisk land. Frygten er, at virusset vil slå sig ned i den europæiske befolkning og give anledning til større udbrud i Europa, som det er set i Asien” siger professor overlæge Thea Kølsen Fischer, Statens Serum Institut og fortsætter:

”Men der er ikke grund til panik, da det stadig er få tilfælde vi har fundet, og der er derfor stadig anledning til at håbe, at virus kun optræder i mindre udbrud som nu, og så måske forsvinder igen”.

Langt de fleste (91%) danske patienter var børn under 5 år – faktisk var 41 % under 1 år. Desuden var der en overvægt af drenge.

”Noget tyder desværre på, at denne subtype af enterovirus kan være relativt smitsomt, da de første 34 tilfælde af EV71 C4, vi har fundet og undersøgt i Danmark, primært har været forbundet med alvorlig sygdom hos helt små børn. Cirka hver tredje af dem har været indlagt på samme hospital i løbet af en kort periode på få måneder. Vi overvåger derfor dette virus nøje på SSI, og det er vigtigt, at sundhedspersonale der behandler alvorligt syge småbørn med meningitis, blodforgiftningslignende tilstande eller anden påvirkning af central-nerve-systemet er opmærksomme på at få testet børnene for enterovirus”, siger Thea Kølsen Fischer.

I Asien arbejdes der i disse år på udvikling af en effektiv vaccine mod EV71, og de første lovende resultater af afprøvning af vaccinen er tilgængelige.