Statens Serum Institut forventer flere listeriatilfælde

De 20 patienter fra det igangværende listeriaudbrud, er fordelt over hele landet. Der forventes at blive fundet yderligere tilfælde de kommende uger.

Indtil videre er der fundet frem til 20 patienter, der er smittet med den samme listeriabakterie, som formodes at stamme fra kødpålæg fra en bestemt producent. Der er patienter fra alle landets fem regioner.

I øjeblikket undersøger Statens Serum Institut prøver fra fire listeriapatienter for at se, om også disse patienter er smittet med den samme bakterie som de øvrige 20. Det gør SSI ved at lave en genom-sekvensering af bakterierne for på den måde at kunne se, om bakteriernes DNA er præcis de samme som hos de allerede kendte udbrudspatienter.

Resultatet af disse prøver ventes i starten af næste uge.

Derudover har SSI kendskab til yderligere fire listeriapatienter, hvis prøver endnu ikke er sendt til genom-sekvensering.

”Der går typisk 1-4 uger fra man bliver smittet med listeriabakterier, til man bliver syg. Derfor vil der sandsynligvis komme flere sygdomstilfælde fra det igangværende udbrud – også selv om vi formoder, at smittekilden er standset ved, at Fødevarestyrelsen i går kunne lukke den producent, som vi har kunnet spore smitten tilbage til”
Afsnitsleder Steen Ethelberg, Statens Serum Institut

Ud over det aktuelle udbrud er der i 2014 set 30 tilfælde af listeria, som sandsynligvis ikke stammer fra samme kilde. Disse tilfælde har nemlig ikke den samme bakterie-DNA som udbrudstilfældene


Læs mere i dette tema om listeriaudbruddet.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil