Opgørelse af antal af blodforgiftninger med MRSA for 1. halvår 2014

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA herunder MRSA af svinetypen CC398 for 1. halvår af 2014.

Antallet af smittede med MRSA i det første halvår af 2014 var 1.207. Heraf var 455 smittet med MRSA af svinetypen CC398. I 1. halvdel af 2013, var der til sammenligning 248 tilfælde med CC398.

I perioden 1. januar til 1. juli 2014 er der fundet i alt 25 tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Heraf døde 6 personer indenfor 30 dage. Af de 25 tilfælde var 3 med MRSA CC398, hvoraf en person døde indenfor 30 dage. Dette dødsfald er tidligere beskrevet.

I de øvrige 5 dødsfald var et isolat af typen t002/CC5, 2 tilfælde af typen t223/CC22, et af typen t345/CC97 og et af typen t2006/CC22.