Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2014

I dag offentliggøres data for monitoreringen af pakkeforløb for kræftområdet 2. kvartal af 2014. Antallet af indberettede forløb er stabilt.

Monitoreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet er blevet anvendt siden efteråret 2012. Det er syvende gang, der offentliggøres kvartalsvise data.

Formålet med opfølgningen er at holde øje med, i hvor høj grad patienter der indgår i et pakkeforløb for kræftområdet bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider, der er angivet i beskrivelserne af pakkeforløbene for kræftområdet.

I 2. kvartal 2014 er der 4.065 forløb, der indgår i monitoreringen af pakkeforløb for de organspecifikke kræfttyper, hvilket er lidt færre end i det foregående kvartal. For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype og diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom indgår lidt flere forløb i forhold til sidste offentliggørelse.

Kvartal Andel forløb inden for standardforløbstid for ”Samlet tid til behandling&rdquo Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72 % 4.264
2. kvartal 2013 73 % 3.760
3. kvartal 2013 79 % 4.045
4. kvartal 2014 80 % 4.447
1. kvartal 2014 84 % 4.210
2. kvartal 2014 80 % 4.065

Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’Samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra offentliggørelsestidspunkt. 

Pakkeforløbene på kræftområdet har været gældende siden 2008. Vejledningerne beskriver det anbefalede forløb for patienter, der har begrundede symptomer på kræft. Pakkeforløbsbeskrivelserne angiver forløbet fra patienten henvises til sygehus med henblik på udredning og behandling med angivelse af standardforløbstider for det ukomplicerede forløb samt beskrivelse af efterbehandling og efterfølgende forløb.