Fortsat let stigning i kræftoverlevelse

Lidt flere overlever kræft. Den stigning, der er set i kræftoverlevelsen siden slutningen af 1990’erne er fortsat. Det viser en ny opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2010-12, som Statens Serum Institut offentliggør i dag.

Overlevelsestallene offentliggøres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Opgørelsen viser, at blandt de kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2010 til 2012 steg 1-års overlevelsen med 1 procentpoint for mænd og 2 procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2007-2009, så overlevelsesprocenten nu er 75 for mænd og 77 for kvinder.

Dermed fortsættes stigningen i 1-års overlevelse.

1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft eksklusive alt anden hudkræft end modermærkekræft, 1998-2000 til 2010-2012

Kurve over kræftoverlevelsen i Danmark fra 1998 til 2012

Også stigning i 5-års overlevelse

Også når det gælder 5-års overlevelsen, ses en fortsat let opadgående kurve. 5-års overlevelsen for mænd var i perioden 2010 – 2012 på 56 procent, mens den var på 59 procent for kvinder. For begge køns vedkommende er det en stigning på 1 procentpoint i forhold til den foregående periode. 

Overlevelse måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

For yderligere informationer, herunder om udviklingen for de enkelte kræftformer, henvises til publikationen  "Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012"

Detaljeret talmateriale kan desuden tilgås her.