Tuberkulosevaccine beskytter både mod smitte og aktiv tuberkulosesygdom

Unik undersøgelse fra Statens Serum Institut viser som noget nyt, at tuberkulosevaccinen (BCG) yder beskyttelse både mod smitte med tuberkulosebakterien samt mod at udvikle aktiv tuberkulosesygdom. Undersøgelsen er foretaget i Østgrønland, hvor forekomsten af tuberkulose er meget høj.

Næsten en tredjedel af verdens befolkning er smittet med tuberkulose, og sygdommen er skyld i omkring 2 millioner dødsfald om året. 

Tuberkulosevaccinen – også kaldet BCG eller calmettevaccinen – gives til millioner af børn hvert år over hele verden. Vaccinens virkning varierer dog meget fra studie til studie og specielt undersøgelser, der har set på vaccinens evne til at beskytte mod smitte med tuberkulosebakterien er varierende.

Nu har forskere fra Statens Serum Institut fundet frem til, at vaccinen har en væsentlig virkning blandt børn og yngre voksne i Grønland.

”Vi kan se, at BCG-vaccinen beskytter mod både smitte med tuberkulosebakterien – og mod at smitten fører til tuberkulosesygdom blandt de knap 1.000 grønlændere, vi har undersøgt”, siger Sascha Wilk Michelsen, læge og ph.d.-studerende på Statens Serum Institut.

Hun er førsteforfatter på undersøgelsen, hvis resultater netop er offentliggjort i tidsskriftet Thorax.

Grønland særlig velegnet til undersøgelsen

Der er flere forhold der gør, at Grønland er særlig velegnet for en undersøgelse af tuberkulosevaccinens virkning:

  • Forekomsten af tuberkulosesygdom er høj i Grønland og specielt høj i Østgrønland.
  • Grønlandske børn bliver vaccineret med BCG vaccinen som nyfødte, og sådan har det været siden 1955 – bortset fra i årene 1991-1996, hvor der var et stop i vaccinationen. Det vil sige, at man her kan finde en stor gruppe nu yngre voksne, der ikke er blevet vaccineret, og sammenligne deres smitte og sygdomsforekomst med unge fra de årgange, der er blevet vaccineret.
  • Derudover er der i Grønland en lav forekomst af HIV, som ofte, hos personer smittet med tuberkulose, fører til tuberkulosesygdom. Yderligere er der en meget lav forekomst af andre bakterier af samme familie som tuberkulosebakterien. 

Så forskerne satte gang i to typer undersøgelser. Dels inviterede de alle 6-30 årige fra det østgrønlandske distrikt Tasiilaq til at deltage i en undersøgelse, hvor de blev undersøgt for, om de var smittet med tuberkulose. 80 % sagde ja tak til at deltage. Sideløbende brugte forskerne registerdata til at følge samme aldersgruppe fra fødsel til og med 2012 for at se, om de grønlandske børn og unge udviklede tuberkulosesygdom.

Tydelige resultater

Knap 1000 børn og yngre voksne blev undersøgt for, om de var smittet med tuberkulose. 57 % af dem, der ikke var vaccineret, var smittet mod 23 % blandt de vaccinerede.

Når det gjaldt tuberkulosesygdom – altså om smitten førte til egentlig tuberkulose - var forskellen mindst ligeså tydelig: 11 % af de ikke vaccinerede udviklede sygdom, mens det kun gjaldt 4 % af de vaccinerede.

”BCG vaccinen er den eneste vi har mod sygdommen men mange studier har vist at den har en meget varierende virkning. Vores undersøgelse viser dog klart hvor vigtigt det er at BCG vaccinere børn i områder som Grønland hvor tuberkuloseforekomsten er høj. Argumentation for at vaccinere bliver kun forstærket af at vaccinen virker både mod smitte og mod at smittede udvikler egentlig sygdom” siger professor Mads Melbye, Statens Serum Institut.

Læs den videnskabelige artikel i Thorax (den fulde artikel kræver login):
The effectiveness of BCG vaccination in preventing Mycobacterium tuberculosis infection and disease in Greenland