SSI oplyste om MRSA CC 398 dødsfald

Herunder kan ses en opgørelse for, hvornår SSI blev bekendt med, at der er sket dødsfald som følge af MRSA CC 398, og hvornår hvilke myndigheder er blevet underrettet om dødsfaldene.

SSI bliver bekendt med dødsfald af MRSA CC398, da professor Hans Jørn Kolmos den 15.marts 2014 orienterer SSI om et dødsfald på hans afdeling.

Grunden til, at SSI ikke har den oplysning er, at SSI ikke rutinemæssigt opgør dødelighed som følge af MRSA på, hvilken undertype af MRSA, der ligger bag – heriblandt heller ikke den såkaldte svine MRSA (CC398).

17. og 18. marts 2014 gennemgår SSI data og finder ud af, at der har været i alt tre dødsfald i 2012 og 2013.

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og DTU Fødevareinstituttet bliver orienteret om dette den 26. marts 2014 på et planlagt møde i Forum for Husdyr MRSA.

I årene 2012 og 2013 har der været i alt 13 dødsfald som følge af blodforgiftning med MRSA – heraf altså 3 som følge af MRSA fra grise (CC398).

Fremadrettet vil SSI opgøre dødeligheden hos patienter med blodforgiftning på MRSA undertype hvert kvartal.

MRSA er en type stafylokokker

Stafylokokinfektioner – herunder infektioner med MRSA - forårsager hvert år ca. 350 dødsfald i Danmark.

Her kan man se de opdaterede overvågningsdata for MRSA på anmeldte tilfælde af alle typer MRSA-smitte (ikke dødsfald). For at se data for de enkelte typer MRSA (heriblandt MRSA CC398) skal man trykke på "Flere muligheder" og vælge typen.