Mindst lige så mange ventes smittet med MRSA 398 i år som sidste år

På nuværende tidspunkt har SSI fået anmeldelser om 260 personer smittet med MRSA CC398 i 2014. Antallet af smittede opdateres ugentligt og kan følges på SSI’s hjemmeside.

260 MRSA398 smittede hidtil i 2014 svarer til et gennemsnit på 13 nye anmeldelser om ugen. Det ser derfor ud til, at det samlede antal smittede i 2014 bliver mindst lige så højt som sidste år, hvor der blev anmeldt 648 tilfælde af MRSA398 smitte – hvilket svarer til gennemsnitligt lidt under 13 om ugen.

”Vi forventer, at antallet af MRSA 398 bliver på mindst samme niveau i 2014 som i 2013. Den betydeligt øgede forekomst i 2013 og fremefter skyldes formentlig øget screeningsaktivitet ved indlæggelse på sygehus som følge af de ændrede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen”
Områdechef, overlæge Robert Skov, Statens Serum Institut

Antallet af anmeldte MRSA-tilfælde kan følges på Statens Serum Instituts hjemmeside under Overvågning i tal, grafer og kort. Opgørelsen opdateres ugentligt. Her har man siden juli 2012 på ugebasis kunnet følge det samlede antal MRSA tilfælde og antallet per type MRSA.

Antallet af anmeldte MRSA 398 tilfælde opgjort pr. 19. maj 2014 

Antallet af anmeldte MRSA 398 tilfælde opgjort pr. 19. maj 2014 

MRSA er anmeldelsespligtigt, hvilket vil sige, at når de mikrobiologiske afdelinger på hospitalerne finder en prøve fra en patient, der er positiv med MRSA, skal tilfældes anmeldes til Statens Serum Institut. Derudover skal bakterien sendes til Statens Serum Institut, så det kan blive bestemt, hvilken type MRSA, der er tale om.

Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil