85 pct. af nye kræfttilfælde indgår i pakkeforløb

Den første årsopgørelse for monitoreringen af kræftområdet viser, at 85 pct. af de patienter, der fik konstateret kræft i 2013, indgik i et registreret pakkeforløb forud for diagnosen.

I slutningen af 2012 blev der etableret en ny monitoreringsmodel for kræftområdet. Denne skal overvåge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft udredt og behandlet i et pakkeforløb inden for angivne standardforløbstider.

I dag offentliggør Statens Serum Institut årsopgørelsen for monitorering af kræftområdet for 2013. Her er der blandt andet sammenlignet antallet af nye kræfttilfælde registreret i pakkeforløb med antallet af nye kræfttilfælde registreret i Cancerregistret i 2013. Sammenligningen viser, at der i 2013 var 30.874 nye kræfttilfælde registreret i Cancerregistret – heraf var de 26.448 kræfttilfælde registreret i pakkeforløb. Det svarer til, at 85,7 pct. af alle nye kræfttilfælde sidste år var registreret i pakkeforløb.

Andelen svinger få procentpoint mellem de enkelte regioner. I Midtjylland var 88,7 pct. af kræfttilfældene registreret i pakkeforløb, mens det var 83,8 pct. i Region Hovedstaden.

Langt fra alle patienter, der indgår i et pakkeforløb, viser sig at have kræft. I alt indgik mere end 105.000 danskere i et registreret pakkeforløb i 2013.