Hæder til forsker fra Statens Serum Institut

Årets forskningspris fra Fritz Kauffmanns Mindefond på 175.000 tildeles Cand. scient, Ph.d., Flemming Scheutz, der leder WHO’s  Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella på Statens Serum Institut.

Flemming Scheutz blev Cand.scient. i 1991 og siden arbejdet med og forsket i diaré-fremkaldende E. coli bakterier, med specielt fokus på de verocytotoxin-producerede E. coli (VTEC), der kan forårsage meget alvorlig sygdom herunder nyresvigt.

Flemming Scheutz har bidraget markant til den internationale forskning i diaré-fremkaldende E. coli, og han og laboratoriet på SSI er i dag internationalt anerkendte. Flemming Scheutz er medlem af adskillige internationale netværk og arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med fødevaresikkerhed og de sygdomsfremkaldende bakterier.

I 2011 var der et stort udbrud af VTEC i Tyskland med over 3000 ramte patienter fra flere lande og 50 dødsfald. Udbruddet var forårsaget af forurenede bønnespirer. Flemming Scheutz og laboratoriet på SSI bidrog meget væsentligt til kortlægning af epidemien. Således udviklede SSI en hurtig metode til påvisning af den pågældende bakterie. Metoden blev stillet til rådighed og anvendt i 19 EU lande, og var med til at sikre, at man også i andre lande hurtigt kunne identificere de smittede.

I Danmark er der et velfungerende samarbejde mellem referencelaboratoriet på SSI og de lokale klinisk mikrobiologiske afdelinger. Vi kunne derfor hurtigt og med stor sikkerhed påvise muligt smittede personer. Der blev i alt påvist 26 VTEC-smittede i Danmark, hvoraf 23 var smittet i Tyskland. Der var ingen danske dødsfald. Det danske arbejde med udbruddet var af stor betydning for de tyske myndigheders jagt på smittekilden.

Flemming Scheutz forskningsindsats og internationale arbejde med de diaré-fremkaldende E. coli bakterier har været med til at øge fødevaresikkerheden i Danmark og internationalt. I forbindelse med prisoverrækkelsen på Statens Serum Institut den 7. maj 2014, bliver der afholdt et videnskabeligt seminar med international deltagelse.