Forskerpris til professor fra Statens Serum Institut

Mads Melbye får torsdag Erhoff Fondens forskerpris. I indstillingen fra Dekan på Københavns Universitet Ulla Wewer lyder bl.a., at ”Hans forskning har bidraget med banebrydende resultater af stor national og international betydning”

Professor, dr. med. Mads Melbye, Statens Serum Institut, er årets modtager af Erhoff Fondens store forskerpris på 250.000 kr. Han får prisen for ”en helt ekstraordinær og internationalt anerkendt indsats”.

Dekan for Sundhedsfagligt Fakultet på Københavns Universitet, Ulla Wewer har indstillet Mads Melbye til prisen med bl.a. følgende ord:

”Mads Melbye har udført enestående klinisk epidemiologisk forskning ved en unik kombination af data i de danske registre. Hans forskning har bidraget med banebrydende resultater af stor national og international betydning ikke mindst indenfor infektionssygdomme og cancer”. 

Mads Melby, der er direktør for SSI’s sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, var en af de allerførste, der interesserede sig for hiv/aids. Allerede som studerende - i 1981 og en måned efter at den første rapport kom fra USA om en mystisk sygdom blandt 5 homoseksuelle mænd - udførte han studier af sygdommen. Han var blandt de første, der beskrev HIV-infektionens naturhistorie og var med til først at påvise, at AIDS så ud til at være en smitsom sygdom og senere, at HIV også blev overført via heteroseksuel kontakt.

Blandt Mads Melbyes mange  bidrag hører, at han i 2002 i et stort registerbaseret studie kunne vise, at MFR-vaccinen ikke er forbundet med risiko for senere udvikling af autisme hos børn. Artiklen blev ledsaget af en lederartikel, der konkluderede, at Melbye-studiet var det afgørende bevis for, at MFR-vaccinen ikke giver autisme. Artiklen har ganske sandsynligt haft betydning for MFR-vaccinetilslutningen rundt om i verden og har begrænset en ellers stigende folkelig bekymring omkring MFR-vaccinen.

Netop nu er  han  i gang med et meget stort projekt omkring brystkræft, som han håber, kan bringe os nærmere en afklaring af hvorfor kvinder, der har født et barn, har en mindre risiko for senere at udvikle brystkræft. Hans store håb er, at denne viden kan omsættes til en forebyggende behandling mod denne kræftsygdom. - Men, understreger han: ”Det er en drøm snarere end et let opfyldt ønske. Vi har dog fat i noget meget interessant.”

Erhoff-prisen er på 250.000 kr. Prisen er indstiftet af fabrikant Poul Erhoff til minde om hans far, Thor O.A. Erhoff, der var direktør for den gas-og iltvirksomhed, der senere blev til AGA.

Prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 15. maj 2014 i Carlsberg Akademis lokaler.