Nye tal viser effekten af regioners og kommuners sundhedsaftaler

eSundhed.dk er den 28. maj opdateret med nye tal for 2013 og nye indikatorer, så regionale og kommunale beslutningstagere kan følge udviklingen i det tværsektorielle samarbejde over tid.

Nogle af de spørgsmål, som kommuner og regioner kan få besvaret på esundhed.dk, når de vurderer effekten af sundhedsaftalerne, er:

 • Hvordan oplever patienterne, at samarbejdet mellem hospitalet og kommunen fungerer, når de udskrives?
 • Hvor mange indlæggelser og genindlæggelser kunne have været undgået gennem proaktiv indsats?
 • Og hvordan går det med ventetiden til genoptræning?

Statens Serum Institut offentliggør en opdateret version af indikatorer til monitorering af effekten af sundhedsaftalerne på www.eSundhed.dk. Der er tilføjet enkelte nye indikatorer så som akutte medicinske korttidsindlæggelser, så der er i alt 45 indikatorer. Hjemmesiden er desuden opdateret, så man nu kan se tal for 2011, 2012 og 2013.

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udvikler indikatorerne i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Indikatorerne viser udviklingen fra 2011 til 2013 i det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, almen praksis og kommune.

Indikatorerne kan ikke stå alene i vurderingen af sundhedsaftalernes effekt, men de udgør nogle vigtige pejlemærker for kommunerne og regionernes arbejde med at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

På hjemmesiden kan man se opgørelser for følgende emner:

 • Genindlæggelser
 • Forebyggelige indlæggelser
 • Akutte medicinske korttidsindlæggelser
 • Færdigbehandlede patienter
 • Ventetid til udredning indenfor børne- og ungepsykiatrien
 • Ventetid til genoptræning
 • Fordeling mellem almene og specialiserede genoptræningsplaner
 • Antal genoptræningsplaner fordelt på diagnose, kommune og hospital
 • Patientoplevet samarbejde og kommunikation
 • Implementering af MedComs 7 hospital/kommune standarder