Opdaterede beskæftigelsestal for offentlige sygehuse

Statens Serum Institut offentliggør hvert kvartal beskæftigelsestal for de offentlige sygehuse, og nu er beskæftigelsestallene netop opdateret med tal for fjerde kvartal 2013 samt med årstal for 2013.

Beskæftigelsestallene for offentlige sygehuse er opdateret med tal for fjerde kvartal 2013 og årstal for 2013.

På Statens Serum Instituts hjemmeside er der således beskæftigelsestal for offentlige sygehuse med årstal for årene 2001 til 2013, samt kvartalstal for første kvartal 2011 til og med fjerde kvartal 2013.

Opgørelserne er opgjort i både antal fuldtidsbeskæftigede og antal personer, og de er fordelt på personalegrupper så som læger og sygeplejersker. Udover overordnede hovedtal indeholder siderne også opgørelser fordelt på regioner, stillingstype og ansættelsestype.

Se de opdaterede beskæftigelsestal for fuldtidsbeskæftigede

Se de opdaterede beskæftigelsestal for antal personer