SSI’s produktion af vacciner og diagnostika sættes til salg

Regeringens økonomiudvalg har i dag besluttet, at staten skal sælge vaccineproduktionen og diagnostika på Statens Serum Institut.

Beslutningen om at sælge vaccineproduktionen og SSI Diagnostica er truffet på baggrund af en analyse, der viser, at det ikke længere er nødvendigt eller rentabelt, at staten producerer vacciner og produkter, som bl.a. anvendes til at stille diagnoser.

Det kommende frasalg omfatter hele vaccineproduktionen med op imod 400 medarbejdere inkl. relevante støttefunktioner og hele SSI Diagnostica med godt 90 medarbejdere.

Salgsprocessen sættes i gang inden for kort tid, og frem til et salg vil produktionen fortsætte på samme niveau som nu, så SSI fortsat kan levere til sine kunder i ind- og udland.

”Vi har en lang række forpligtelser overfor vores kunder, og dem vil vi naturligvis fortsat opfylde. Både på vaccineområdet og i SSI Diagnostica er der attraktive produkter og højt kvalificerede medarbejdere, så vi er overbevist om, at der er interesserede købere, der kan og vil videreudvikle områderne”
Nils Strandberg Pedersen, adm. direktør, Statens Serum Institut

Det er mere end 100 års erfaring med at producere medier, sera og vacciner, der sættes til salg, og det er langt fra aktiviteter, der udelukkende giver underskud.

Mens vaccinerne til det danske børnevaccinationsprogram giver underskud, fordi de kan produceres billigere af store, private producenter, giver andre vacciner, der primært sælges til udlandet, overskud.

Statens Serum Institut blev oprettet i 1902 for at producere serum til at behandle sygdommen difteri. Fra slutningen af 1920’erne er der produceret vaccine mod Tuberkulose (BCG-vaccine), og siden er flere kommet til. I dag producerer SSI også vacciner mod polio, kighoste, difteri og stivkrampe samt tuberkulin, som bruges til at diagnosticere tuberkulose.

SSI producerer årligt 50 millioner doser vaccine, der eksporteres til det meste af verden.

SSI Diagnostica producerer en række diagnostiske produkter til bl.a. klinisk mikrobiologi, bakterietypning, veterinærdiagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol. SSI Diagnostica eksporterer til mere end 100 lande og er en sund økonomisk forretning.

I 2012 havde de to områder en samlet eksport på 356 millioner kroner.