Antivirale lægemidler reddede liv under influenzapandemien i 2009-10

En ny, stor international undersøgelse viser, at antivirale lægemidler reddede liv under influenza A H1N1 pandemien i 2009-10.

Patienter, som var indlagt med influenza A under 2009-10 pandemien havde bedre overlevelse såfremt de blev rettidigt behandlet med lægemidler rettet mod influenzavirus. Dette er vist i et studie som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Respiratory Medicine.

Voksne patienter, der blev indlagt med influenza A H1N1, havde 25 % lavere dødelighed, når de blev behandlet med antivirale lægemidler af typen neuraminidase inhibitorer (fx oseltamivir, Tamiflu®).

Tidlig behandling med antivirale midler – dvs. allerede inden for de første 48 timer efter de første symptomer på influenza – var forbundet med en halvering af dødeligheden.

”Undersøgelsen støtter op om de danske retningslinjer for håndtering af influenza. I retningslinjerne er der især lagt vægt på, at patienter med influenzalignende symptomer, som tilhører en risikogruppe, skal tilbydes behandling med oseltamivir i de perioder, hvor der er influenza er i omløb. Det er netop i disse perioder, man må antage, at symptomerne faktisk skyldes influenza, og at det dermed er rationelt at tilbyde behandling,” udtaler Sophie Gubbels, der er medforfatter på artiklen og læge, Ph.D.-studerende på SSI.

I undersøgelsen indgik data fra mere end 29.000 patienter fra mange forskellige lande, herunder fra den danske overvågning af patienter indlagt med influenza A H1N1 under pandemien.