Fordobling i antallet af patienter der får påvist influenza

I uge 6 sås en fordobling i antal påviste tilfælde af influenza A i forhold til foregående uge, men andelen af borgere der kontakter læge med influenzalignende symptomer er stadig lavt.

I alt blev i 398 personer undersøgt for influenza i Danmark i uge 6. Heraf var 78 patienter positive for influenza A. Dette var mere end en fordobling i antal laboratoriepåviste influenza A-tilfælde i forhold til foregående uge. Andelen af prøver, der tester positive for influenza, er også steget fra 9 % til 20 % i uge 6. Kun to patienter var influenza B-positive.

Til gengæld sås kun en meget lille stigning i andelen af personer der kontaktede praktiserende læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer, denne andel er stadigt på niveau som udenfor influenzasæsonen.

Overvågningen af patienter på intensivafdelinger blev iværksat i uge 1, og 3 regioner har indberettet for uge 6. Der blev kun rapporteret om to nye patienter indlagt med influenza, begge havde influenza A.

Flest smittet med influenza A H1N1

Det dominerende influenza A-virus i Danmark er influenza A H1N1, som gav anledning til pandemien i 2009. På baggrund af genetiske undersøgelser af virus foretaget på SSI, ser årets sæsoninfluenzavaccine ud til at give god beskyttelse mod influenza A H1N1. Gravide kvinder har stadig mulighed for at blive vaccineret gratis med sæsoninfluenzavaccinen indtil udgangen af marts måned.

Antallet af påviste RSV-infektioner steg også i uge 6.

I Europa rapporterer de fleste lande om stigende influenzaaktivitet og influenza A H1N1 er også her det dominerende virus.