Lidt færre campylobacter- og salmonellatilfælde i Europa

For syvende år i træk er der sket et fald i antallet af salmonellatilfælde i Europa, viser ny rapport med de seneste tal fra 2012. Rapporten viser også et lille fald i antallet af campylobacterinfektioner, men det er for tidligt at sige, at kurven er knækket.

Godt 91.000 europæere fik i 2012 konstateret en salmonellainfektion. Det er det laveste antal i syv år, og faldet ses over hele Europa. Det viser en ny rapport fra EU's myndighed for fødevaresikkerhed EFSA og EU's center for sygdomsforebyggelse og –kontrol ECDC.

Faldet skyldes først og fremmest et EU-baseret kontrolprogram, der blev sat i værk for at bekæmpe salmonella i kyllingekød og æg, som var et stort problem – også i Danmark – i slutningen af 1990’erne.

Også i Danmark er antallet af salmonellatilfælde faldet støt.

"Vi har set det samme mønster som i resten af EU, men vi har set faldet lidt før mange andre lande. Der er gjort en kæmpe indsats mod salmonella i kyllinger og æg, og det har betydet, at danskerne ikke længere smittes med salmonella fra danske æg og kyllinger"
Seniorforsker på afdeling for Infektionsepidemiologi ved Statens Serum Institut, Steen Ethelberg

Salmonella kan stamme fra en række andre fødevarer end æg og fjerkræ, og i alt får cirka 1.100 danskere årligt en salmonellainfektion. Omkring 350 får konstateret den type salmonella, der kommer fra æg eller kylling.

"Vi ringer dem simpelthen op og forsøger at finde ud af, hvor de er blevet smittet. Og det viser sig, at omkring tre fjerdedele blev syge, mens de var ude at rejse"
Steen Ethelberg 

Flere får campylobacter end salmonella

Men selv om danske kyllinger ikke længere er kilde til salmonellasmitte, så skal man ikke slappe af med køkkenhygiejnen, når man tilbereder kylling. Kylling kan nemlig også indeholde campylobacter, som er den fødevarebårne bakterie, flest mennesker smittes med. I 2012 var det hele 214.000 europæere, der fik konstateret campylobacterinfektion, viser rapporten fra EFSA og ECDC.

For første gang i fem år var der tale om et lille fald i antallet af campylobacterinfektioner hos mennesker. Men man kan ikke konkludere, at kurven er knækket.

"Det er set før, at der har været små fald – også i Danmark – men at det så stiger igen. Campylobacter er sværere at gøre noget ved end salmonella. For mens man med salmonella kan se, hvilken slags dyr smitten stammer fra, så er der ikke en sådan direkte tråd for campylobacter. Og det gør det sværere at sætte ind mod smitten, selv om kyllinger formentlig er den væsentligste kilde"
Steen Ethelberg

Læs mere om rapporten på ECDC's hjemmeside.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil