D-vitamin beskytter ikke mod fødselsdepression

Gravide behøver ikke tage d-vitamin for at sikre sig mod en eventuel fødselsdepression – det virker ikke. Forskere ved Statens Serum Institut og Statens Institut for Folkesundhed har analyseret data og biologiske prøver fra en gruppe gravide i Bedre sundhed for mor og barn (BSMB), men finder ikke den forventede sammenhæng mellem d-vitamin og fødselsdepression. 

Forskere ved Statens Serum Institut (SSI) og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) forestillede sig at gravide kvinder med lavt D-vitamin niveau ville være tilbøjelige til at få svangerskabsdepression, men sådan forholdt det sig ikke.

"Vi har målt d-vitamin i blodprøver fra 1480 gravide kvinder i forskningsprojektet Bedre sundhed for mor og barn, men fandt ingen overordnet sammenhæng mellem lavt d-vitamin og risikoen for fødselsdepression", siger forsker Nina O. Nielsen ved SSI og SIF.

Tidligere forskning peger på, at d-vitaminmangel hænger sammen med depression og andre humørlidelser, og mange danskere har d-vitaminmangel om vinteren, når solens stråler ikke er kraftige nok til at danne d-vitamin i huden. Det var derfor nærliggende at tro, at d-vitaminmangel kunne spille en rolle i udvikling af fødselsdepression. Men resultaterne pegede i en anden retning.

Højt d-vitaminniveau ser ud til at give større risiko

Forskerne blev overraskede, da de kiggede nærmere på resultaterne. Det viste sig faktisk, at de kvinder, der havde de højeste D-vitaminkoncentrationer så ud til at have den største risiko for fødselsdepression. 

"Det var et uventet resultat, men de højeste koncentrationer lå stadig indenfor normalområdet, så vi kan ikke forklare den højere risiko med, at disse kvinder led af d-vitamin "forgiftning". Måske skyldes sammenhængen komplekse biologiske mekanismer, som vi ikke kan belyse med vores studie", forklarer Nina O. Nielsen.

Anbefalinger bør stadig følges

Forskerne bag undersøgelsen understreger, at resultaterne ikke giver anledning til at foreslå gravide kvinder at tage mere D-vitamin end de 10 mikrogram om dagen, som allerede anbefales af Sundhedsstyrelsen.