Stadig flere forskningsresultater fra Bedre sundhed for mor og barn

I de sidste par år har der været en markant stigning i antallet af publikationer baseret på data fra forskningsprojektet Bedre sundhed for mor og barn (BSMB). Samtidig søger stadig flere forskere om adgang til BSMB's data.

I 2012 og 2013 blev der publiceret hhv. 42 og 43 videnskabelige artikler baseret på data fra BSMB. Dette skal ses i forhold til de 5 foregående år, hvor der årligt blev publiceret omkring 25 artikler.

Uviklingen i antal publikationer og ansøgninger om dataadgang i BSMB.

 

BSMBs samlede publikationsliste tæller nu 282 publikationer. Se listen på NCBI her: NCBI publikationsliste

Stadig flere ansøgninger om adgang til data

Samtidig henvender stadig flere forskere sig til BSMB med ansøgninger om adgang til data. Som tegningen viser, går der gerne et par år fra en ansøgning er godkendt til publikationen foreligger. De sidste 4 år har BSMBs sekretariat modtaget 35 ansøgninger årligt. Ikke alle projektansøgninger ender med en publikation, men omvendt giver mange ansøgninger mere end én artikel. BSMBs ledelse glæder sig over denne udvikling.