Danmark styrker biologisk sikkerhed og sundhed i Østafrika

Et innovativt toårigt pilotprojekt med fokus på biologisk sikkerhed og sundhed i Østafrika er resultatet af et tæt samspil mellem Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Forsvarsministeriet. Center for Biosikring og -Beredskab på Statens Serum Institut skal stå for projektet, som gennemføres indenfor rammerne af Freds- og Stabiliseringsfonden (FSF).

Pilotprojektet samtænker biologisk sikkerhed med sundhed på en helt ny måde. Gennem eksport af de danske erfaringer med biosikring og med opmærksomhed på lokale forhold, vil projektet bidrage til det internationale ikke-spredningsarbejde vedrørende materialer, der kan anvendes til udvikling af biologiske våben. Samtidig tager projektet skridt til at forbedre de diagnostiske metoder i det partnerland i Østafrika, hvor projektet udføres. Herved styrkes partnerlandets evne til at imødegå infektionssygdomme.

De aktiviteter, der nu sættes i gang i Østafrika, vil bl.a. fokusere på:

  • træning og uddannelse af lokalt personale i forhold til biosikring
  • støtte til udarbejdelse af biosikringslovgivning i partnerlandet
  • støtte til opbygning af en biosikringsmyndighed efter dansk forbillede
  • introduktion af moderne diagnostiske laboratoriemetoder.

Til projektet knyttes der en national styregruppe med deltagelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Projektet vil blive gennemført i tæt dialog med internationale partnere i regi af G8-initiativet Global Partnership Against the Spread of Materials and Weapons of Mass Destruction, hvor Danmark er et af 27 medlemmer.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.